تبلیغات
نشانه های ظهور - تقدیم به آقا امام زمان (عج)
نشانه های ظهور
ظهور آقا امام زمان(عج)

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم به پیشگاه مبارک یگانه منجی عالم بشریت حضرت حجت بن الحسن ارواحنا الفدا ومنتظران حضرتش

مقدمه:

در آغازین روز سال 2000 میلادی خانه های دهکده ای در اقیانوس اطلس به بهای سنگینی اجاره گردید تا در تلا لو اولین پرتو های خورشیدی تابیده شده به این دهکده  بشر شاهد ظهور منجیی گرد که آغاز صلح را نوید دهد.

نگرشی کوتاه به وضعیت حال حاضر جهان واستمرار بی نظمی به ویزه در دهه های اخیر وپس ازجنگ خلیج فارس موسوم به طوفان صحرا حادثه یازدهم سپتامپر وبه خصوص حمله قدرتهای استعماری به عراق وبه تاراج رفتن ثروت ملی کشورهای مختلف نیز عملکرد نادرست برخی ازسران کشورهای صاحب قدرت وتعابیر گوناگون ازمسئله ترور وتروریسم همچنین برپایی راهپیمایی های بزرک بااهداف مشترک ودرنقاط مختلف جهان دربرابر وضعیت موجود ما رابه این امر رهنمون می گردد که نوعی همگرایی میان ملتهای مختلف در حال شکل گرفتن می باشد.

خواست جمعی ملل مختلف برپایه جهانی عاری ازسلاحهای کشتار جمعی ومبتنی برصلح امنیت و آرامش از مشخصه هایبارز این همگرایی است که در شعار ها نوشته ها و سخنرانی های چند سال اخیر به وضوح دیده می شود.

در این میان کشور هایی بانام مبارک صلح وآزادی وبا هدف ایجاد دمکراسی ومردم سالاری بد ترین سلطه ها را به ملتها تحمیل می کنند درایجاد وتشدید این همگرایی تاثیر بسزایی دارند. در حال حاظر توجه به ملتهای دنیا معطوف به طرحی است که از یک سو جامع نگر بوده گستره آن کلیه زوایای زندگی فردی و اجتماعی در بر گیرد واز طرف دیگر در شرایط خاص حال حاظر اجرایی باشد.

نظری به روایت اسلامی در خصوص آخر الزمان ما را به این نکته رهنمون می سازد که قبل از ظهور منجی باید کلیه مکاتب وایسم های مختلف راه کار های خود را در زمینه صلح آرامش وامنیت به جهانیان عرضه داشته وسستی ادعایشان ثابت گردد تا پس از ظهور منجی واعلام برنامه جهانی مبتنی بر عدالت مکاتب مختلف مدعی نگردند که درصد چنین برنامه ای بوده یا می توانسته اند چنین شرایطی را فراهم آورند.

مطلب قابل توجه دیگر اینکه از دیرباز اعتقاد به وجود منجی در آخر الزمان در میان ملل و مذاهب مختلف وجود داشته که جهت اطلاع بیشتر به ذکر چند نمونه از کتب مختلف بسنده می کنیم:

1- زند (زرتشت) : " آنگاه پیروزی بزرگ از آن ایزدان می شود و اهریمنان را منقزض می سازند. پس از پیروزی وبر اندازی بیگانگان عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده بنی آدم بر تخت نیک بختی خواهند نشست."

2- جاماسب (زرتشت) : " مردی بیرون می آید از تبار تازیان مردی بزرگ سر و بزرگ تن وبزرگسان به آیین جد خویش وباسپاه بزرگ رو به ایران می نهد و آبادانی می کندوزمین را پر {از} داد می کند."

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم به پیشگاه مبارک یگانه منجی عالم بشریت حضرت حجت بن الحسن ارواحنا الفدا ومنتظران حضرتش

مقدمه:

در آغازین روز سال 2000 میلادی خانه های دهکده ای در اقیانوس اطلس به بهای سنگینی اجاره گردید تا در تلا لو اولین پرتو های خورشیدی تابیده شده به این دهکده  بشر شاهد ظهور منجیی گرد که آغاز صلح را نوید دهد.

نگرشی کوتاه به وضعیت حال حاضر جهان واستمرار بی نظمی به ویزه در دهه های اخیر وپس ازجنگ خلیج فارس موسوم به طوفان صحرا حادثه یازدهم سپتامپر وبه خصوص حمله قدرتهای استعماری به عراق وبه تاراج رفتن ثروت ملی کشورهای مختلف نیز عملکرد نادرست برخی ازسران کشورهای صاحب قدرت وتعابیر گوناگون ازمسئله ترور وتروریسم همچنین برپایی راهپیمایی های بزرک بااهداف مشترک ودرنقاط مختلف جهان دربرابر وضعیت موجود ما رابه این امر رهنمون می گردد که نوعی همگرایی میان ملتهای مختلف در حال شکل گرفتن می باشد.

خواست جمعی ملل مختلف برپایه جهانی عاری ازسلاحهای کشتار جمعی ومبتنی برصلح امنیت و آرامش از مشخصه هایبارز این همگرایی است که در شعار ها نوشته ها و سخنرانی های چند سال اخیر به وضوح دیده می شود.

در این میان کشور هایی بانام مبارک صلح وآزادی وبا هدف ایجاد دمکراسی ومردم سالاری بد ترین سلطه ها را به ملتها تحمیل می کنند درایجاد وتشدید این همگرایی تاثیر بسزایی دارند. در حال حاظر توجه به ملتهای دنیا معطوف به طرحی است که از یک سو جامع نگر بوده گستره آن کلیه زوایای زندگی فردی و اجتماعی در بر گیرد واز طرف دیگر در شرایط خاص حال حاظر اجرایی باشد.

نظری به روایت اسلامی در خصوص آخر الزمان ما را به این نکته رهنمون می سازد که قبل از ظهور منجی باید کلیه مکاتب وایسم های مختلف راه کار های خود را در زمینه صلح آرامش وامنیت به جهانیان عرضه داشته وسستی ادعایشان ثابت گردد تا پس از ظهور منجی واعلام برنامه جهانی مبتنی بر عدالت مکاتب مختلف مدعی نگردند که درصد چنین برنامه ای بوده یا می توانسته اند چنین شرایطی را فراهم آورند.

مطلب قابل توجه دیگر اینکه از دیرباز اعتقاد به وجود منجی در آخر الزمان در میان ملل و مذاهب مختلف وجود داشته که جهت اطلاع بیشتر به ذکر چند نمونه از کتب مختلف بسنده می کنیم:

1- زند (زرتشت) : " آنگاه پیروزی بزرگ از آن ایزدان می شود و اهریمنان را منقزض می سازند. پس از پیروزی وبر اندازی بیگانگان عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده بنی آدم بر تخت نیک بختی خواهند نشست."

2- جاماسب (زرتشت) : " مردی بیرون می آید از تبار تازیان مردی بزرگ سر و بزرگ تن وبزرگسان به آیین جد خویش وباسپاه بزرگ رو به ایران می نهد و آبادانی می کندوزمین را پر {از} داد می کند."

3- هندوها:

الف) وشن جوک (هندو) : " سر انجام نیکی به کسی برگردد که خدا را دوست دارد واز بندگان خاص او باشد ونام او فرخنده وخجسته باشد."

ب) دید (هندو) :" پس از خرابی دنیا پادشاهی درآخر الزمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد نام او منصور باشد وتمام عالم را بگیرد و بهآیین خود درآورد."

4- دداتک (برهمائیان) : " دست حق در آید وجانشین آخر ممتاطا ظهور کند و مشرق ومغرب زمین عالم رابگیرد همه جا وهمه خلائق را هدایت کند."

5- تورات (یهود) : " در خصوص اسماعیل به شنواندم واجابت کردم واو را برکت دادم ونسلش را مثل خاک زیاد کردم وبه وسیله محمد(ص) و دوازده امام وامتی عظیم از وی بوجود خواهم آورد."

6- زبور (یهود) : " زیرا که شریران منقطع می شوند ومتوکلان به خداوند وارث زمین می شوند."

7- انجیل مرقس (مسیحیان) :

الف: " بر حذر باشید و دعا کنید زیرا نمی دانید آن وقت کی شود." ( آیه 33 باب 13 )

ب: " بیدار باشید زیرا که نمی دانید صاحب خانه کی می آید در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یاصبح." (آیه 35)

8- انجیل لوقا : " شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود می کشید تا هر وقت بیاید ودر را بکوبد بی درنگ برای او باز کنید."

9- اجیل متی :

الف : " خواهید دید فرزند انسان را بر ابرهای آسمان که می آید با قدرت وجلال عظیم." (آیه 27 باب 44)

ب : " شما هم برای آمدن ناگهانی من آماده باشید تا غافلگیر نشوید." (آیه 44)
طبقه بندی: نشانه های ظهور،  دانستنیهای ظهور، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1389 توسط محسن دشتی | نظرات ()
درباره وبلاگ
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
دانشنامه مهدویت
»
لوگوی دوستان
»
پیوند ها
نظر سنجی
» دوستان عزیز نظر شما درباره ی این وبلاگ چیست؟


پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش برای وبلاگ و سایت